Loading...

จำหน่าย:

งานบริการ

กว่า 60 ปีที่ผ่านมา นอกจากเครื่องชั่งที่จัดจำหน่ายโดย ห้างง่วนไช่หลี ต้องมีคุณภาพที่ดีเยี่ยมแล้ว สิ่งที่เราได้ยึดถือปฎิบัติตลอดมาคือ การมีบริการทั้งก่อนการขาย และหลังการขายที่ดีเยี่ยม ตั้งแต่การแนะนำเครื่องชั่งที่เหมาะสมสำหรับงานแต่ละประเภท การติดตั้งที่ได้มาตราฐาน รวมทั้งการดูแล-ตรวจสอบ และซ่อมแซมโดยช่างที่ชำนาญการ เพราะเราตระหนักเสมอว่าการซื้อเครื่องชั่งเป็นการลงทน และงานของเราคือทำให้การลงทนของท่าน "คุ้มค่าที่สุด" เพื่อทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับประสิทธิภาพสูงสุดจากเครื่องชั่งของช้างง่วนไช่หลีตลอดอายุการใช้งาน

บริการให้คำปรึกษา

ท่านสามารถติดต่อเพื่อปรึกษากับเราได้ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้อเครื่องใหม่ให้เหมาะสมกับงาน ระบบงานชั่งเก่ามีปัญหา หรือต้องการจัดหาระบบงานชั่งใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิต โดยทีมงานขายและทีมที่ปรึกษาของห้างง่วนไช่หลี ยินดีและพร้อมเสมอที่จะให้บริการท่าน

บริการติดตั้งเครื่องชั่งและระบบงานชั่ง

ด้วยวิศวกรและทีมงานช่างที่มีประสบการณ์และความชำนาญสูง ทำให้เครื่องชั่งและระบบงานชั่งที่ติดตั้งโดยห้างง่วนไช่หลี นอกจากได้มาตรฐานตาที่กรมชั่ง ตวง วัด กำหนดไว้แล้ว เรายังได้คำนึงความคงทนตลอดอายุการใช้งาน โดยอุปกรณ์ทุกชิ้นต้องผ่านการตรวจสอบจากวิศวกรของเรา ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าเครื่องชั่งของท่านสามารถใช้งานได้ยาวนานอย่างมีประสิทธิภาพ

บริการปรับ-เทียบน้ำหนัก

หากเครื่องชั่งเก่าของท่านมีปัญหา น้ำหนักที่ชั่งได้ไม่แน่นอนซึ่งอาจก่อให้เกิดความสูยเสียต่อธุรกิจของท่านได้ ทางห้างง่วนไช่หลียินดีให้บริการปรับ-เทียบน้ำหนักโดยอุปกรณ์ และตุ้มน้ำหนักที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้เครื่องชั่งของท่านกลับมามีความแม่นยำตามมาตรฐาน

บริการซ่อม-บำรุง ตรวจเช็ตสภาพ

หากเครื่องชั่งของท่านมีความชำรุดเสียหาย ห้างง่วนไช่หลียินดีให้บริการตรวจเช็ค และซ่อมบำรุงด้วยทีมงานช่างที่มีความชำนาญสูง พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย บริการรวดเร็ว เพื่อที่งานของท่านจะสามารถดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง