Loading...

จำหน่าย:

เครื่องชั่งน้ำหนักงานอุตสาหกรรม

รุ่น CCK-1200 เครื่องชั่งตรวจสอบน้ำหนักหีบห่อ

ชุดเครื่องอ่านน้ำหนักรุ่น CCK-1200 เครื่องชั่งตรวจสอบน้ำหนักหีบห่อ ชุดเครื่องอ่านน้ำหนักรุ่น CCK-1200 เครื่องชั่งตรวจสอบน้ำหนักหีบห่อ
  • มีระบบเก็บ วันที่, เวลา และข้อมูลที่คำนวณไว้ ทันทีเมื่อเกิดไฟฟ้าดับ
  • เครื่องแยก (Rejector) แบบ 2 หรือ 3 ทิศทาง