Loading...

จำหน่าย:

เครื่องชั่งรถบรรทุก

รุ่น TPL แท่นชั่งอิเล็กทรอนิกส์ แบบบ่อลอย

รุ่น TPL แท่นชั่งอิเล็กทรอนิกส์ แบบบ่อลอย รุ่น TPL แท่นชั่งอิเล็กทรอนิกส์ แบบบ่อลอย
 • แบบอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ Load Cell หลายตัว
 • ติดตั้งถาวร ลอยเหนือพื้นถนน
 • โครงแท่นชั่งเป็นโครงเหล็ก
 • พื้นแท่นชั่งเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือเป็นโครงเหล็กล้วน
หน้ากว้าง 3 เมตร
ความยาว 8, 9, 18, 24 เมตร
น้ำหนัก 30, 40, 50, 60, 80, 100 ตัน

รุ่น LP แท่นชั่งอิเล็กทรอนิกส์ แบบกึ่งหลุมกึ่งลอย

รุ่น LP แท่นชั่งอิเล็กทรอนิกส์ แบบกึ่งหลุมกึ่งลอย รุ่น LP แท่นชั่งอิเล็กทรอนิกส์ แบบกึ่งหลุมกึ่งลอย
 • แบบอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ Load Cell หลายตัว
 • พื้นแท่นชั่งอยู่ระดับเดียวกับพื้นถนน
 • โครงแท่นชั่งเป็นโครงเหล็ก
 • พื้นแท่นชั่งเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือเป็นโครงเหล็กล้วน
หน้ากว้าง 3 เมตร
ความยาว 6.5, 7, 8, 9, 18 เมตร
น้ำหนัก 30, 40, 50, 60, 80, 100 ตัน

รุ่น TP แท่นชั่งอิเล็กทรอนิกส์ แบบหลุม

รุ่น TP แท่นชั่งอิเล็กทรอนิกส์ แบบหลุม รุ่น TP แท่นชั่งอิเล็กทรอนิกส์ แบบหลุม
 • แบบอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ Load Cell หลายตัว
 • พื้นแท่นชั่งอยู่ระดับเดียวกับพื้นถนน
 • โครงแท่นชั่งเป็นโครงเหล็ก
 • พื้นแท่นชั่งเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือเป็นโครงเหล็กล้วน
หน้ากว้าง 3 เมตร
ความยาว 6.5, 7, 8, 9, 18 เมตร
น้ำหนัก 30, 40, 50, 60, 80, 100 ตัน

รุ่น RTP แท่นชั่งอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับรถไฟรถยนต์

รุ่น RTP แท่นชั่งอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับรถไฟรถยนต์ รุ่น RTP แท่นชั่งอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับรถไฟรถยนต์
 • มีทั้งระบบคานชั่งและระบบอิเล็กทรอนิกส์
 • ติดตั้งในฐานบ่อ
 • โครงแท่นชั่งเป็นโครงเหล็ก
 • พื้นแท่นชั่งเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
หน้ากว้าง 1.3, 3 เมตร
ความยาว (6.5 + 6.5), 14 เมตร
น้ำหนัก 60, 80, 100, 120, 150 ตัน

รุ่น SSP แท่นชั่งแบบเคลื่อนย้ายได้

รุ่น SSP แท่นชั่งแบบเคลื่อนย้ายได้ รุ่น SSP แท่นชั่งแบบเคลื่อนย้ายได้
 • เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องย้ายที่ทำงานทุกๆ 2-5ปี หรือเช่าที่ติดตั้ง หรือบริษัทสร้างทาง
 • ประหยัดในการสร้างฐานรองรับเครื่องชั่ง
 • อ่านน้ำหนักด้วยคานชั่ง หรือตัวเลขไฟฟ้า
หน้ากว้าง 2.9 เมตร
ความยาว 6.5, 8 เมตร
น้ำหนัก 30, 40, 50, 60 ตัน

รุ่น WIDRA แท่นชั่งแบบคานทดน้ำหนักติตตั้งในบ่อ

รุ่น WIDRA แท่นชั่งแบบคานทดน้ำหนักติตตั้งในบ่อ รุ่น WIDRA แท่นชั่งแบบคานทดน้ำหนักติตตั้งในบ่อ
 • เป็นเครื่องชั่งที่ติดตั้งถาวร
 • พื้นแท่นชั่งอยู่ระดับเดียวกับถนน
 • อ่านน้ำหนักด้วยคานชั่ง หรือตัวเลขไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์)
หน้ากว้าง 3 เมตร
ความยาว 6.5, 7, 8, 9, 18 เมตร
น้ำหนัก 30, 40, 50, 60, 80, 100 ตัน

รุ่น RW-S,L / RW-P แท่นชั่ง แบบยกย้ายได้

รุ่น RW-S,L / RW-P แท่นชั่ง แบบยกย้ายได้ รุ่น RW-S,L / RW-P แท่นชั่ง แบบยกย้ายได้
 • เคลื่อนย้ายได้สะดวก ยกย้ายได้ด้วยมือเปล่า
 • สามารถแสดงน้ำหนักแยกได้ทีละล้อหรือทั้งหมด
 • เหมาะสำหรับชั่งทั้งรถเล็กและรถใหญ่
 • ชั่งด้วยความแม่นยำสูงและรูปทรงบางเฉียบ
 • มีจอแสดงน้ำหนักในตัว (พร้อมไฟ Back Light) ในรุ่น RW-S และ L
 • สามารถต่อพ่วงหัวอ่านหรือเครื่องพิมพ์ภายนอกได้ สำหรับรุ่น RW-P
รุ่น RW น้ำหนัก (ตัน) ความละเอียด (กก.) กว้าง x ยาว (มม.)
RW-05S 5 2 536 x 458
RW-10S 10 2 536 x 458
RW-05L 5 2 566 x 718
RW-10L 10 5 566 x 718

รุ่น RW-P น้ำหนัก (ตัน) ความละเอียด (กก.) กว้าง x ยาว (มม.)
RW-05P 5 2 500 x 400
RW-10P 10 5 900 x 500
RW-15P 15 10 900 x 500

รุ่น CTS แท่นชั่งแบบเคลื่อนย้ายได้

รุ่น CTS แท่นชั่งแบบเคลื่อนย้ายได้ รุ่น CTS แท่นชั่งแบบเคลื่อนย้ายได้
 • โครงแท่นชั่งเป็นเหล็ก สามารถถอดเป็นชิ้นๆ สะดวกในการขนย้ายและติดตั้ง
 • มีความแข็งแรงทนทานสูง เหมาะสำหรับงานสมบุกสมบัน
 • ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ป้องกันโหลดเซลล์
น้ำหนัก (ตัน) ความละเอียด (กก.) กว้าง x ยาว (เมตร) จำนวนโหลดเซลล์
20 5 3 x 5 4
20 5 3 x 6 4
50 10 3 x 10 6
50 10 3 x 12 6
50 10 3 x 15 8
50 10 3 x 18 8