Loading...

จำหน่าย:

โปรแกรมสำหรับงานชั่ง

รุ่น T-3100 โปรแกรมเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก

ตัวอย่างโปรแกรมชั่งน้ำหนัก รุ่น T-3100 สำหรับชั่งน้ำหนักรถบรรทุก ตัวอย่างโปรแกรมชั่งน้ำหนัก รุ่น T-3100 สำหรับชั่งน้ำหนักรถบรรทุก

โปรแกรมคอมพิวเตอร์บนระบบปฎิบัติการแบบ ไมโครซอฟท์วินโดส์ สำหรับเครื่องชั่งน้ำหนักรถยนต์ ออกแบบ และพัฒนาโดยทีมงานวิศวกรของบริษัทผู้ผลิต และจำหน่ายเครื่องชั่งเอง เป็นระบบที่ทรงประสิทธิภาพ ความสามารถมาก และความเสถียรในข้อมูลสูง ใช้งานโดยลูกค้ามายาวนานมากกว่าสิบปี ทั้งลูกค้าระดับเล็ก กลาง และใหญ่ ท่านจึงวางใจได้เมื่อเรียกใช้โปรแกรมเครื่องชั่งน้ำหนักรถยนต์ รุ่น T-3100

 • Real-time Online Mode น้ำหนักบนแท่นชั่งจะปรากฏบนจอ คอมพิวเตอร์ตลอดเวลา เฉกเช่นเดียวกับหัวอ่านน้ำหนักเครื่องชั่ง
 • Help bar มีข้อความที่ด้านล่างของจอคอมพิวเตอร์ ช่วยอธิบาย และแนะนำวิธีการใส่ข้อมูล
 • Operating Response & Alarm Message แสดงข้อความแจ้งเหตุขัดข้องหรือการใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง
 • สร้าง เรียก หรือค้นหาข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลหลักได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องออกจากหน้าจอที่กำลังทำงานอยู่ เช่น จอบัตรชั่ง เป็นต้น
 • โปรแกรมสามารถจัด และแสดงค่าน้ำหนักของรถหนัก, รถเปล่า และน้ำหนักสุทธิ ได้โดยอัตโนมัติ ทำให้หมดปัญหาการกดปุ่มผิด
 • เรียกดูรายงานการชั่งบนหน้าจอได้เต็มจำนวนข้อมูลที่มีอยู่ โดยการเลื่อน (Scroll) หน้าจอ ทำให้เข้าใจ และไม่สับสนในส่วนข้อมูล และสามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้
 • จัดการระบบฐานข้อมูลด้วย Ole DB Database Engineข้อมูลการชั่งจึงถูกต้อง โดยแยกแยะข้อมูลเป็นวัน เก็บรักษา อยู่ในระบบได้เป็นเวลายาวนานหลายปี โดยไม่สูญหาย หรือตกหล่น และถ่ายโอนไปยังโปรแกรมจัดการข้อมูลมาตรฐานเช่น M/S Excel ได้อย่างง่ายดาย และ ถูกต้อง
 • ข้อมูลการชั่งโอนข้ามระบบ (platform) อื่น บนเครื่องแบบ Mini หรือ Mainframe ในระบบของ IBM, Oracle หรือ Sybase ได้ (เมื่อสั่งซื้อเพิ่มเติมเป็นพิเศษ)

ข้อมูลสินค้า และลูกค้า

ตัวอย่างหน้าตาโปรแกรม รุ่น T-3100 สำหรับชั่งน้ำหนักรถบรรทุก ตัวอย่างหน้าตาโปรแกรม รุ่น T-3100 สำหรับชั่งน้ำหนักรถบรรทุก

Exp: สร้างประวัติสินค้า

ตัวอย่างหน้าตาโปรแกรม รุ่น T-3100 สำหรับชั่งน้ำหนักรถบรรทุก ตัวอย่างหน้าตาโปรแกรม รุ่น T-3100 สำหรับชั่งน้ำหนักรถบรรทุก

Exp: สร้างประวัติลูกค้า

 • ใส่รหัสข้อมูลได้สูงสุด 16 ตัวอักษร และใส่ข้อมูลได้สูงสุดถึง 50 ตัวอักษร
 • สามารถค้นหา (Search) และแก้ไขข้อมูลเก่า เพื่อนำไปใช้งานในระบบบัตรชั่ง
 • ข้อมูลแบบเดียวกับการใช้โปรแกรมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) สามารถเรียกดู หรือพิมพ์ปริมาณคงเหลือในขณะนั้นได้ทันที
 • ข้อมูลสินค้า สามารถแสดงเป็นหน่วยการวัดอื่นนอกจากหน่วยน้ำหนัก เช่น ปริมาตร เปอร์เซ็นต์ และอื่นๆ ได้อีกด้วย
 • เลือกรายงานเป็นส่วนของข้อมูลทุกรายการ หรือเฉพาะที่มีข้อมูลอยู่ หรือเฉพาะส่วนรหัสสินค้าที่มีค่าน้อยกว่าค่าต่ำสุดตามที่ได้กำหนดไว้

บัตรชั่งน้ำหนัก

ตัวอย่างหน้าตาโปรแกรม รุ่น T-3100 สำหรับชั่งน้ำหนักรถบรรทุก ตัวอย่างหน้าตาโปรแกรม รุ่น T-3100 สำหรับชั่งน้ำหนักรถบรรทุก

Exp: ข้อมูลบัตรชั่งครั้งแรก

ตัวอย่างหน้าตาโปรแกรม รุ่น T-3100 สำหรับชั่งน้ำหนักรถบรรทุก ตัวอย่างหน้าตาโปรแกรม รุ่น T-3100 สำหรับชั่งน้ำหนักรถบรรทุก

Exp: สรุปข้อมูลบัตรชั่งครั้งสอง

การแสดงหน้าจอ และพิมพ์รายงาน

ตัวอย่างหน้าตาโปรแกรม รุ่น T-3100 สำหรับชั่งน้ำหนักรถบรรทุก ตัวอย่างหน้าตาโปรแกรม รุ่น T-3100 สำหรับชั่งน้ำหนักรถบรรทุก

Exp: เลือกชนิดการแสดง/พิมพ์รายงาน

 • การรายงานข้อมูล สามารถเลือกให้รายงานทั้งหมด หรือรายงานเฉพาะแบบแยกข้อมูลร่วมอื่น หรือไม่แยกข้อมูลร่วมอื่นหรือเฉพาะยอดรวม เช่น สรุปรายงานทั้งซื้อและขายของรหัสลูกค้าทั้งหมดไม่แยกสินค้า เป็นต้น
 • สามารถเลือกให้รายงานข้อมูลเป็นวัน เป็นสัปดาห์ หรือเป็นเดือนได้อย่างสะดวก และในกรณีที่มีข้อมูลมากเกินกว่าจะแสดงได้หมดภายในครั้งเดียว รายงานจะแสดงและพิมพ์เป็นช่วงๆ ให้จนครบตามที่กำหนด
 • ข้อมูลรายงานสรุปซึ่งมีได้ทั้งซื้อและขาย, ซื้ออย่างเดียวหรือขายอย่างเดียว สามารถแสดงบนหน้าจอมอนิเตอร์และ/หรือพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์
 • ข้อมูลหลักในการพิมพ์รายงาน ได้แก่ ข้อมูลลูกค้า, สินค้า, ทะเบียนรถ, เลขที่บัตรชั่ง และสถานที่เก็บ เมื่อสั่งให้ทำรายงานของข้อมูลหลักอันหนึ่ง ข้อมูลหลักอื่นๆ จะประกอบอยู่ในรายการของใบรายงานนั้นๆ พร้อมรายละเอียดอื่นๆ ที่ปรากฏบนบัตรชั่งตามที่กำหนดไว้ก่อนแล้ว