Loading...

จำหน่าย:

เครื่องชั่งน้ำหนักงานอุตสาหกรรม

รุ่น T-3500 เครื่องชั่งส่วนผสมวัสดุสำหรับสายการผลิต

ชุดเครื่องอ่านน้ำหนักรุ่น  T-3500 เครื่องชั่งส่วนผสมวัสดุสำหรับสายการผลิต ชุดเครื่องอ่านน้ำหนักรุ่น  T-3500 เครื่องชั่งส่วนผสมวัสดุสำหรับสายการผลิต
  • ชั่งวัสดุจากถังไชโลได้สูงสุด 32 ชนิด
  • กำหนดสูตรการชั่งได้ถึง 200 สูตร
  • คำนวณวัตถุดิบก่อนการชั่ง ทำรายงานและบันทึกการชั่ง แสดงประวัติการทำงาน เป็นต้น
  • พิกัดกำลัง 500 - 4,000 กก.
  • ควบคุมงานชั่งแบบอัตโนมัติ พร้อมแสดงค่าน้ำหนักและสภาวะการชั่ง