Loading...

จำหน่าย:

เครื่องชั่งน้ำหนักงานอุตสาหกรรม

รุ่น T-7531 เครื่องชั่งปศุสัตว์ (วัว)

ชุดเครื่องอ่านน้ำหนักรุ่น T-7531 เครื่องชั่งปศุสัตว์ (วัว) ชุดเครื่องอ่านน้ำหนักรุ่น T-7531 เครื่องชั่งปศุสัตว์ (วัว)
 • เป็นระบบไฟฟ้าใช้ Load Cell ล้วน
 • หัวอ่านระบบตัวเลขไฟฟ้า LED ขนาด 25 มม. หรือ LCD ขนาด 25 มม.
 • พิกัดน้ำหนัก 1,000 กก.ความละเอียด 1 กก.
 • ขนาดแท่นชั่ง 1,200x2,400 มม.
 • อุปกรณ์พิเศษ: ทางขึ้น-ลง, ลูกล้อ

รุ่น T-7532 เครื่องชั่งปศุสัตว์ (หมู)

ชุดเครื่องอ่านน้ำหนักรุ่น T-7532 เครื่องชั่งปศุสัตว์ (หมู) ชุดเครื่องอ่านน้ำหนักรุ่น T-7532 เครื่องชั่งปศุสัตว์ (หมู)
 • เป็นระบบไฟฟ้าใช้ Load Cell ล้วน
 • หัวอ่านระบบตัวเลขไฟฟ้า LED ขนาด 25 มม. หรือ LCD ขนาด 25 มม.
 • อ่านน้ำหนักได้แม่นยำ แม้สัตว์ไม่อยู่นิ่ง
 • พิกัดน้ำหนัก 300 และ 500 กก. ความละเอียด 1 กก.
 • ขนาดแท่นชั่ง
 • 500x1,500 มม. (รุ่น 300 กก.)
  500x1,750 มม. (รุ่น 500 กก.)
 • อุปกรณ์พิเศษ: เครื่องพิมพ์รุ่น TP-2000