Loading...

จำหน่าย:

เครื่องชั่งไฟฟ้างานพาณิชย์

รุ่น BH และ BH-H

รุ่น BH และ BH-H รุ่น BH และ BH-H
 • ใช้งานได้ทั้งชั่งน้ำหนักและนับจำนวน
 • หาค่าน้ำหนักเป็นเปอร์เซ็นต์ได้
 • เปลี่ยนหน่วยการชั่งได้ถึง 13 หน่วย
 • ประหยัดพลังงานด้วยระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
 • มีช่องสัญญาณ RS-232 สำหรับต่อพ่วงเครื่องพิมพ์
จานกลม จานแบน
พิกัดน้ำหนัก (กก.) 150 300 600 600 1,500 3,000 3,000
ความละเอียด (กรัม) 0.005 0.01 0.01 0.02 0.02 0.05 0.1
ขนาดแท่นชั่ง (ก x ย) Ø116 มม. 124 x 144 มม.

รุ่น AWH

รุ่น AWH รุ่น AWH
 • ใช้งานได้ทั้งชั่งน้ำหนักและนับจำนวน
 • ฟังก์ชั่นเตือน เมื่อชั่งได้ตามน้ำหนัก/จำนวนที่กำหนด
 • พร้อมแบตเตอรี่แบบประจุไฟใหม่ได้
พิกัดน้ำหนัก (กก.) 3 6 15 30
ความละเอียด (กรัม) 0.1 0.2 0.5 1
ขนาดแท่นชั่ง (ก x ย) 230 x 280 มม.

รุ่น Scout II

รุ่น Scout II รุ่น Scout II
 • ใช้งานง่าย
 • ใช้งานได้ทั้งชั่งน้ำหนักและนับจำนวน
 • ประหยัดพลังงานด้วยระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
 • เปลี่ยนหน่วยการชั่งได้หลากหลาย (กรัม, ออนซ์, ฯลฯ)
พิกัดน้ำหนัก (กก.) 200 400 600 1,200 6,000
ความละเอียด (กรัม) 0.01 0.1 0.1 0.1 1
ขนาดแท่นชั่ง (ก x ย) Ø102 มม.

รุ่น SI 132

รุ่น SI 132 รุ่น SI 132
 • ตัวเลขแสดงน้ำหนักขนาดใหญ่ พร้อม LED Backlight
 • สามารถนับจำนวนได้
 • เปลี่ยนหน่วยการชั่งได้ (kg, g, lb, oz)
 • ขาตั้งปรับระดับได้
พิกัดน้ำหนัก (กก.) 1.5 3 6 15
ความละเอียด (กรัม) 0.05 0.1 0.2 0.5
ขนาดแท่นชั่ง (ก x ย) 196 x 174 มม.

รุ่น AR3130

รุ่น AR3130 รุ่น AR3130
 • เหมาะสำหรับงานชั่งที่ต้องการความละเอียดสูง
 • จอแสดงน้ำหนักแบบ LCD ขนาดใหญ่ อ่านง่าย
 • ใช้งานได้ทั้งชั่งน้ำหนักและนับจำนวน
พิกัดน้ำหนัก (กก.) 310
ความละเอียด (กรัม) 0.001
ขนาดแท่นชั่ง (ก x ย) Ø100 มม.