Loading...

จำหน่าย:

เครื่องชั่งรถบรรทุก

รุ่น Y-2000 เครื่องอ่านน้ำหนักและพิมพ์น้ำหนัก

รุ่น Y-2000 เครื่องอ่านน้ำหนักและพิมพ์น้ำหนัก รุ่น Y-2000 เครื่องอ่านน้ำหนักและพิมพ์น้ำหนัก
 • จอ LED 1 จอ แสดงน้ำหนักและข้อมูลในจอเดียวกัน
 • ชุดจ่ายไฟแบบหม้อแปลง (Transformer)
 • ราคาประหยัด สามารถพิมพ์บัตรชั่งพร้อมชื่อสินค้าและลูกค้า พิมพ์รายงานการชั่งได้หลากหลายรูปแบบ
การพิมพ์รายงาน 24 รูปแบบ
รูปแบบบัตรชั่ง 4 รูปแบบ
การจัดเก็บข้อมูลชื่อสินค้า 50 รายการ
การจัดเก็บข้อมูลชื่อลูกค้า 200 รายการ
การจัดเก็บข้อมูลบัตรขั่งครั้งแรก 50 รายการ
การจัดเก็บข้อมูลรายงาน 400 รายการ
อัตราเปลี่ยนสัญญาณน้ำหนัก 1/1,000,000
แสดงค่าน้ำหนักได้สูงสุด 1/50,000

รุ่น M-7000 เครื่องอ่านน้ำหนัก แบบอิเล็กทรอนิกส์

รุ่น M-7000 เครื่องอ่านน้ำหนัก แบบอิเล็กทรอนิกส์ รุ่น M-7000 เครื่องอ่านน้ำหนัก แบบอิเล็กทรอนิกส์
 • จอ LED 2 จอ อ่านผลง่ายด้วยจอแสดงน้ำหนักและแสดงข้อมูลแยกจอกัน
 • พร้อมฟังก์ชั่นคิดราคา, หักจำนวนกระสอบ, คำนวณหน่วย
 • ชุดจ่ายไฟแบบ Switching Power Module ให้กำลังและแรงดันไฟที่แน่นอนกว่า
การพิมพ์รายงาน 24 รูปแบบ
รูปแบบบัตรชั่ง 4 รูปแบบ
การจัดเก็บข้อมูลชื่อสินค้า 50 รายการ
การจัดเก็บข้อมูลชื่อลูกค้า 200 รายการ
การจัดเก็บข้อมูลบัตรขั่งครั้งแรก 50 รายการ
การจัดเก็บข้อมูลรายงาน 700 รายการ
อัตราเปลี่ยนสัญญาณน้ำหนัก 1/1,000,000
แสดงค่าน้ำหนักได้สูงสุด 1/50,000

รุ่น T-4700 เครื่องอ่านน้ำหนัก แบบอิเล็กทรอนิกส์

รุ่น T-4700 เครื่องอ่านน้ำหนัก แบบอิเล็กทรอนิกส์ รุ่น T-4700 เครื่องอ่านน้ำหนัก แบบอิเล็กทรอนิกส์
 • จอ LED 2 จอ แสดงน้ำหนักและแสดงข้อมูลแยกจอกัน
 • พร้อมฟังก์ชั่นคิดราคา, หักจำนวนกระสอบ, คำนวณหน่วย
 • หักเปอร์เซ็นต์ความชื้นเป็นน้ำหนักได้
 • ชุดจ่ายไฟแบบ Switching Power Module ให้กำลังและแรงดันไฟที่แน่นอนกว่า
การพิมพ์รายงาน 24 รูปแบบ
รูปแบบบัตรชั่ง 4 รูปแบบ
การจัดเก็บข้อมูลชื่อสินค้า 70 รายการ
การจัดเก็บข้อมูลชื่อลูกค้า 200 รายการ
การจัดเก็บข้อมูลบัตรขั่งครั้งแรก 100 รายการ
การจัดเก็บข้อมูลรายงาน 1,000 รายการ
อัตราเปลี่ยนสัญญาณน้ำหนัก 1/1,000,000
แสดงค่าน้ำหนักได้สูงสุด 1/100,000

รุ่น KINGBIRD เครื่องอ่านน้ำหนัก แบบอิเล็กทรอนิกส์

รุ่น KINGBIRD เครื่องอ่านน้ำหนัก แบบอิเล็กทรอนิกส์ รุ่น KINGBIRD เครื่องอ่านน้ำหนัก แบบอิเล็กทรอนิกส์
 • จอเรืองแสง 1 จอ แสดงน้ำหนักอย่างเดียว
 • ชุดจ่ายไฟแบบ Transformer
การพิมพ์รายงาน -
รูปแบบบัตรชั่ง 3 รูปแบบ
การจัดเก็บข้อมูลชื่อสินค้า -
การจัดเก็บข้อมูลชื่อลูกค้า -
การจัดเก็บข้อมูลบัตรขั่งครั้งแรก -
การจัดเก็บข้อมูลรายงาน -
อัตราเปลี่ยนสัญญาณน้ำหนัก 1/10,000
แสดงค่าน้ำหนักได้สูงสุด 1/100,000

รุ่น 8142PRO เครื่องอ่านน้ำหนัก แบบอิเล็กทรอนิกส์

รุ่น 8142PRO เครื่องอ่านน้ำหนัก แบบอิเล็กทรอนิกส์ รุ่น 8142PRO เครื่องอ่านน้ำหนัก แบบอิเล็กทรอนิกส์
 • จอเรืองแสง 2 จอ แสดงน้ำหนักและแสดงข้อมูลแยกจอกัน
 • ชุดจ่ายไฟแบบ Transformer
การพิมพ์รายงาน 4 รูปแบบ
รูปแบบบัตรชั่ง 4 รูปแบบ
การจัดเก็บข้อมูลชื่อสินค้า 99 รูปแบบ
การจัดเก็บข้อมูลชื่อลูกค้า 99 รูปแบบ
การจัดเก็บข้อมูลบัตรขั่งครั้งแรก 500 รายการ
การจัดเก็บข้อมูลรายงาน 1,000 รายการ
อัตราเปลี่ยนสัญญาณน้ำหนัก 1/50,000
แสดงค่าน้ำหนักได้สูงสุด 1/100,000

รุ่น COUGAR เครื่องอ่านน้ำหนัก แบบดิจิตอล

รุ่น COUGAR เครื่องอ่านน้ำหนัก แบบดิจิตอล รุ่น COUGAR เครื่องอ่านน้ำหนัก แบบดิจิตอล
 • จอเรืองแสง 1 จอ แสดงน้ำหนักและแสดงข้อมูลในจอเดียวกัน
 • ชุดจ่ายไฟแบบ Switching Power Module
การพิมพ์รายงาน 4 รูปแบบ
รูปแบบบัตรชั่ง 3 รูปแบบ
การจัดเก็บข้อมูลชื่อสินค้า 10 รูปแบบ
การจัดเก็บข้อมูลชื่อลูกค้า -
การจัดเก็บข้อมูลบัตรขั่งครั้งแรก 100 รายการ
การจัดเก็บข้อมูลรายงาน -
อัตราเปลี่ยนสัญญาณน้ำหนัก 1/60,000
แสดงค่าน้ำหนักได้สูงสุด 1/100,000

รุ่น JAGXTREME เครื่องอ่านน้ำหนัก แบบอิเล็กทรอนิกส์

รุ่น JAGXTREME เครื่องอ่านน้ำหนัก แบบอิเล็กทรอนิกส์ รุ่น JAGXTREME เครื่องอ่านน้ำหนัก แบบอิเล็กทรอนิกส์
 • มีพอร์ตมาตรฐาน 10BASE-T (RJ-45) สำหรับต่อเครือข่าย Ethernet ได้
 • สามารถต่อแท่นชั่งได้ทั้งหมด 4 แท่นชั่ง
 • สามารถพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมโดยใช้ภาษาเบสิก
 • วงจรกรองสัญญาณรบกวน TRAXDSP

รุ่น C555 จอแสดงน้ำหนัก

รุ่น C555 จอแสดงน้ำหนัก รุ่น C555 จอแสดงน้ำหนัก
 • อ่านค่าน้ำหนักได้ละเอียดและเที่ยงตรง เพราะมีชุดขยายสัญญาณที่มีชุดหักน้ำหนักแท่นในตัว
 • แสดงค่าน้ำหนักได้แม่นยำ เพราะมีชุดจ่ายไฟแบบ Switching Module เช่นเดียวกับในเครื่องคอมพิวเตอร์
 • แสดงค่าน้ำหนักได้สูงสุด 100,000 หน่วย

รุ่น IQ355 เครื่องอ่านน้ำหนัก แบบอิเล็กทรอนิกส์

รุ่น IQ355 เครื่องอ่านน้ำหนัก แบบอิเล็กทรอนิกส์ รุ่น IQ355 เครื่องอ่านน้ำหนัก แบบอิเล็กทรอนิกส์
 • จอ LED แบบมีแสงสว่างชัดเจน ตัวเลขขนาด 20.3 มม.
 • ตัวกล่องเป็นสแตนเลส กันฝุ่นและละอองน้ำอย่างดี (NEMA4/IP66)
 • เก็บข้อมูล ชื่อบริษัท เพื่อพิมพ์บัตรชั่ง พร้อมน้ำหนักและเลขลำดับที่
 • ช่องสัญญาณสำหรับต่อคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์แยกจากกัน
 • แสดงค่าน้ำหนักได้ละเอียดสูงถึง 100,00 หน่วย

รุ่น TB-2100 ชุดประมวลผลการชั่งน้ำหนัก แบบอิเล็กทรอนิกส์

รุ่น TB-2100 ชุดประมวลผลการชั่งน้ำหนัก แบบอิเล็กทรอนิกส์ รุ่น TB-2100 ชุดประมวลผลการชั่งน้ำหนัก แบบอิเล็กทรอนิกส์
 • ประมวลผลและพิมพ์รายงานการชั่งเป็นภาษาไทย
 • หน่วยความจำในตัว เก็บข้อมูลบัตรชั่งขาเข้าได้ถึง 200 รายการ
 • สามารถลบ, เพิ่ม, แก้ไข และเรียกดูจำนวนรถค้าง หรือจำนวนรถชั่งขาเข้าได้
 • เก็บข้อมูลหัวบัตรชั่งได้ 2 บรรทัด บรรทัดละ 25 ตัวอักษร
 • กำหนดทะเบียนรถ, หมายเลขบัตรชั่งขาเข้า-ออกได้ 6 หลัก
 • สามารถตั้งวัน เดือน ปี และเวลาได้ โดยข้อมูลจะไม่หายไปเมือปิดเครื่อง
 • ชุดหัวอ่านน้ำหนักแบบไฟฟ้า ตัวเลขสูง 25 มม.
 • จอแสดงน้ำหนักภายนอก ขนาด 15 มม.

รุ่น WE2110 เครื่องอ่านน้ำหนักแบบอิเล็กทรอนิกส์

 รุ่น WE2110 เครื่องอ่านน้ำหนักแบบอิเล็กทรอนิกส์ รุ่น WE2110 เครื่องอ่านน้ำหนักแบบอิเล็กทรอนิกส์
 • จอ LED แสดงค่าน้ำหนักเป็นตัวเลข 6 หลัก ขนาด 14 มม.
 • กล่องเป็นโลหะอลูมิเนียมพ่นสี ขนาด 150x115x72 มม.
 • หน้าจอกันฝุ่นและละอองน้ำได้ตามมาตรฐาน IP65
 • มีช่องสัญญาณต่อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ RS-232
 • แสดงค่าน้ำหนักได้ละเอียดสูงตามมาตรฐาน OIML R76

รุ่น EDP-1600 เครื่องอ่านน้ำหนักแบบอิเล็กทรอนิกส์

รุ่น EDP-1600 เครื่องอ่านน้ำหนักแบบอิเล็กทรอนิกส์ รุ่น EDP-1600 เครื่องอ่านน้ำหนักแบบอิเล็กทรอนิกส์
 • มีหัวอ่านและเครื่องพิมพ์ในตัว
 • สะดวกด้วยจอแสดงทะเบียนรถ, รหัสสินค้า/ลูกค้า, จอแสดงน้ำหนักรถ และจอแสดงชื่อภาษาอังกฤษ ที่แยกจากกัน
 • พิมพ์บัตรชั่งและพิมพ์รายงานได้แยกตามทะเบียนรถหรือตามรหัส
 • เก็บข้อมูลชั่งขาเข้าได้ 1,000 คัน และข้อมูลรายงานได้ 10,000 รายการ

รุ่น WIDRA เครื่องอ่านน้ำหนัก แบบคานชั่ง

รุ่น WIDRA เครื่องอ่านน้ำหนัก แบบคานชั่ง รุ่น WIDRA เครื่องอ่านน้ำหนัก แบบคานชั่ง
 • มีความแข็งแรง ทนทาน ใช้งานหนักได้หลายสิบปี
 • อ่านน้ำหนักได้ละเอียด พร้อมมิเตอร์บอกน้ำหนักประมาณโดยอัตโนมัติ
 • พิมพ์บัตรชั่งเป็นน้ำหนักของรถหนักและรถเปล่า โดยใช้มือบีบกด