Loading...

จำหน่าย:

เครื่องชั่งไฟฟ้างานพาณิชย์

รุ่น AP

รุ่น AP รุ่น AP
 • เป็นเครื่องชั่งที่สามารถคิดคำนวณราคาได้ในตัว และสามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้
 • มีหน้าจอ 2 ด้าน (หน้า-หลัง) มีพอร์ต RS-232
 • ปรับน้ำหนักเข้า 0 อัตโนมัติเมื่อปิดเครื่อง และมีระบบป้องกันการสั่นไหวขณะชั่ง
 • สามารถคำนวณน้ำหนักสะสมได้ถึง 30 ครั้ง
 • ใช้ได้ทั้งไฟบ้าน และแบตเตอรี่ชาร์จไฟซ้ำได้
 • สามารถใช้งานได้ในระหว่างการชาร์จไฟ
พิกัดน้ำหนัก (กก.) 30 กก.
ความละเอียด (กรัม) 10 กรัม (0.01 กก.)
ขนาดแท่นชั่ง (ก x ย) 265 x 215 มม.

รุ่น LP-1

รุ่น LP-1 รุ่น LP-1
 • เก็บข้อมูลสินค้าได้มากกว่า 200 รายการ
 • พิมพ์สติกเกอร์แบบ Thermal Label ได้หลายรูปแบบและหลายขนาด
 • สามารถพิมพ์: รหัสสินค้า, ชื่อสินค้า, ข้อความ, ส่วนผสม, ข้อมูลการบรรจุ, เวลา, วันที่ขาย, น้ำหนัก, ราคาต่อหน่วย, ราคาทั้งหมด, ชื่อร้านค้าและที่อยู่ ฯลฯ
พิกัดน้ำหนัก (กก.) 6 15 30
ความละเอียด (กรัม) 2 5 10
ขนาดแท่นชั่ง (ก x ย) 245 x 400 มม.

รุ่น GRP

รุ่น GRP รุ่น GRP
 • เก็บข้อมูลสินค้าได้ 35 รายการ
 • ฟังก์ชั่นทดน้ำหนักภาชนะ (TARE)
 • คำนวณหาเงินทอนได้ และคิดราคารวมจากการชั่งหลายครั้งได้
 • มีหน้าจอแสดงน้ำหนัก 2 ด้าน
 • พร้อมแบตเตอรี่แบบประจุไฟใหม่ได้
พิกัดน้ำหนัก (กก.) 6 15 30
ความละเอียด (กรัม) 1, 2 2, 5 5, 10
ขนาดแท่นชั่ง (ก x ย) 255 x 318 มม.

รุ่น AM

รุ่น AM รุ่น AM
 • มีหน้าจอแสดงน้ำหนัก 2 ด้าน
 • คิดราคารวมจากการชั่งหลายครั้งได้สูงสุด 99 รายการ
 • เรียกดูรายการชั่งย้อนหลังได้ 25 รายการ
 • คำนวณหาเงินทอนได้
 • พร้อมแบตเตอรี่แบบประจุไฟใหม่ได้
พิกัดน้ำหนัก (กก.) 3 6 15 30
ความละเอียด (กรัม) 1 2 5 10
ขนาดแท่นชั่ง (ก x ย) 280 x 230 มม.

รุ่น PT-15K

รุ่น PT-15K รุ่น PT-15K
 • ฟังก์ชั่นทดน้ำหนักภาชนะ (TARE)
 • คิดราคารวมจากการชั่งหลายครั้งได้
 • มีหน้าจอแสดงน้ำหนัก 2 ด้าน
พิกัดน้ำหนัก (กก.) 15
ความละเอียด (กรัม) 10
ขนาดแท่นชั่ง (ก x ย) 190 x 210 มม.