Loading...

จำหน่าย:

เครื่องชั่งไฟฟ้างานพาณิชย์

รุ่น BSE/BSC

 รุ่น BSE/BSC รุ่น BSE/BSC
 • มีฟังก์ชั่น GROSS และ TARE
 • ใช้งานได้ทั้งไฟบ้านและแบตเตอรี่
 • สามารถเปลี่ยนหน่วยการชั่งได้
รุ่น BSE BSC
พิกัดน้ำหนัก (กก.) 60 4 รูปแบบ
ความละเอียด (กก.) 0.05/0.1 4 รูปแบบ
ขนาดแท่นชั่ง (ก x ย) 292 x 323 มม. 292 x 323 มม.

รุ่น WILDCAT (กันน้ำ)

รุ่น WILDCAT (กันน้ำ) รุ่น WILDCAT (กันน้ำ)
 • ตัวเครื่องทำจากแสตนเลส กันน้ำได้เยี่ยม ตามาตรฐาน IP65
 • จอ VFD แสดงน้ำหนักได้ 7 หลัก ตัวเลขสูง 12.7 มม.
 • ช่องสัญญาณ RS-232 สำหรับต่อพ่วงเครื่องพิมพ์
พิกัดน้ำหนัก (กก.) 30 60 60 150 150 300
ความละเอียด (กรัม) 5 10 10 20 20 50
ขนาดแท่นชั่ง (ก x ย) 305 x 355 มม. 400 x 500 มม. 420 x 550 มม.
ความสูงของเสา 550 มม. 700 มม.

รุ่น MTW/LTW

รุ่น MTW/LTW รุ่น MTW/LTW
 • ชั่งน้ำหนักและนับจำนวนได้ในเครื่องเดียว
 • ตรวจเช็คน้ำหนักพิกัด LO-OK-HI
 • ติดตั้งพร้อมแบตเตอรี่แบบประจุไฟใหม่ได้ และยังใช้งานกับถ่านไฟฉายธรรมดา หรือไฟบ้าน 220V ได้
พิกัดน้ำหนัก (กก.) 30 60 120 150 240 300 600
ความละเอียด (กรัม) 5 10 20 50 20 50 100
ขนาดแท่นชั่ง (ก x ย) MTW: 375 x 520 มม. / LTW: 460x600 มม.
ความสูงของเสา MTW: 600 มม. LTW: / 700 มม.

รุ่น SBW-2

รุ่น SBW-2 รุ่น SBW-2
 • ชั่งน้ำหนักและนับจำนวนได้ในเครื่องเดียว
 • เปลี่ยนหน่วยการชั่งได้ (kg/lb)
 • พร้อมแบตเตอรี่แบบประจุไฟใหม่ได้
พิกัดน้ำหนัก (กก.) 30 60
ความละเอียด (กรัม) 5 10
ขนาดแท่นชั่ง (ก x ย) 300 x 400 มม.
ความสูงของเสา 400 มม.

รุ่น MTC/LTC

รุ่น MTC/LTC รุ่น MTC/LTC
 • ชั่งน้ำหนักและนับจำนวนได้ในเครื่องเดียว
 • ฟังก์ชั่นทดน้ำหนักภาชนะ (Tare)
 • หาค่าน้ำหนักทั้งหมด จากการชั่งหลายครั้งได้
 • พร้อมแบตเตอรี่แบบประจุไฟใหม่ได้ และยังใช้งานกับถ่านไฟฉายธรรมดา หรือไฟ AC 220V
พิกัดน้ำหนัก (กก.) 30 60 120 150 300 600
ความละเอียด (กรัม) 5 10 20 50 50 100
ขนาดแท่นชั่ง (ก x ย) MTC: 375 x 520 มม. / LTC: 460 x 600 มม.
ความสูงของเสา MTC: 600 มม. / LTC: 700 มม.

รุ่น MTCH/LTCH

รุ่น MTCH/LTCH รุ่น MTCH/LTCH
 • ชั่งน้ำหนักและนับจำนวนอย่างแม่นยำ
 • เก็บค่าน้ำหนักตัวอย่างได้ 10 ตัวอย่าง
 • พร้อมแบตเตอรี่แบบประจุไฟใหม่ได้
 • ฟังก์ชั่นทดน้ำหนักภาชนะ (Tare)
 • หาค่าน้ำหนักทั้งหมด จากการชั่งหลายครั้งได้
พิกัดน้ำหนัก (กก.) 30 75 150 300
ความละเอียด (กรัม) 2 5 10 20
ขนาดแท่นชั่ง (ก x ย) MTCH: 375 x 520 มม. / LTCH: 460 x 600 มม.
ความสูงของเสา MTCH: 600 มม. / LTCH: 700 มม.

รุ่น MAP/LAP

รุ่น MAP/LAP รุ่น MAP/LAP
 • ใช้งานได้ทั้งชั่งน้ำหนักและคิดราคา
 • สามารถคำนวณหาเงินทอนได้
 • หาน้ำหนักทั้งหมด จากการชั่งหลายครั้ง
 • พร้อมแบตเตอรี่แบบประจุไฟใหม่ได้
พิกัดน้ำหนัก (กก.) 30 60 120 150 300 600
ความละเอียด (กรัม) 5 10 20 50 50 100
ขนาดแท่นชั่ง (ก x ย) MAP: 375 x 520 มม. / LAP: 460 x 600 มม.
ความสูงของเสา MAP: 600 มม. / LAP: 700 มม.

รุ่น MTWH/LTWH

รุ่น MTWH/LTWH รุ่น MTWH/LTWH
 • ชั่งน้ำหนักและนับจำนวนได้ในเครื่องเดียว
 • เปลี่ยนหน่วยการชั่งได้ (kg/lb)
 • ตรวจเช็คน้ำหนักด้วยฟังก์ชั่น LO-OK-HI
 • ติดตั้งพร้อมแบตเตอรี่แบบประจุไฟใหม่ได้ และยังใช้งานกับถ่านไฟฉายธรรมดา
พิกัดน้ำหนัก (กก.) 30 60 150 300 600
ความละเอียด (กรัม) 1 2 5 10 20
ขนาดแท่นชั่ง (ก x ย) MTWH: 375 x 520 มม. / LTWH: 460 x 600 มม.
ความสูงของเสา MTWH: 600 มม. / LTWH: 700 มม.