Loading...

จำหน่าย:

เครื่องชั่งไฟฟ้างานพาณิชย์

รุ่น THD-305 และ HD308 เครื่องชั่งน้ำหนักคน แบบไฟฟ้า

รุ่น THD-305 และ HD308 เครื่องชั่งน้ำหนักคน แบบไฟฟ้า รุ่น THD-305 และ HD308 เครื่องชั่งน้ำหนักคน แบบไฟฟ้า
 • ขนาดกะทัดรัด ประหยัดเนื้อที่ในการเก็บ
 • มีระบบป้องกันเมื่อชั่งน้ำหนักเกินพิกัด
 • ประหยัดไฟด้วยระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
 • มีไฟเตือนเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด
รุ่น THD-305 HD308
พิกัดน้ำหนัก (กก.) 136 136
ความละเอียด (กรัม) 0.1 0.5/0.1
ขนาดแท่นชั่ง (ก x ย) 285 x 270 มม.

รุ่น ED301 เครื่องชั่งน้ำหนักคน แบบไฟฟ้า

รุ่น ED301 เครื่องชั่งน้ำหนักคน แบบไฟฟ้า รุ่น ED301 เครื่องชั่งน้ำหนักคน แบบไฟฟ้า
 • ขนาดกะทัดรัด ประหยัดเนื้อที่ในการเก็บ
 • มีระบบป้องกันเมื่อชั่งน้ำหนักเกินพิกัด
 • ประหยัดไฟด้วยระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
 • มีไฟเตือนเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด
พิกัดน้ำหนัก (กก.) 136
ความละเอียด (กรัม) 0.5/0.1
ขนาดแท่นชั่ง (ก x ย) 257 x 265 มม.

รุ่น BR9701 และ BR9702 เครื่องชั่งน้ำหนักคน แบบสปริง

รุ่น BR9701 และ BR9702 เครื่องชั่งน้ำหนักคน แบบสปริง รุ่น BR9701 และ BR9702 เครื่องชั่งน้ำหนักคน แบบสปริง
 • รุ่น BR9701: ระบุความสัมพันธ์ระหว่างส่วนสูง และน้ำหนักตามมาตรฐานสากล
 • รุ่น BR9702: หน้าปัทม์แสดงน้ำหนักขนาดใหญ่
พิกัดน้ำหนัก (กก.) 120
ความละเอียด (กรัม) 1
ขนาดแท่นชั่ง (ก x ย) 257 x 263 มม.

รุ่น CACHITO เครื่องชั่งน้ำหนักคน แบบสปริง

รุ่น CACHITO เครื่องชั่งน้ำหนักคน แบบสปริง รุ่น CACHITO เครื่องชั่งน้ำหนักคน แบบสปริง
 • ขนาดกะทัดรัด ประหยัดเนื้อที่ในการเก็บ
 • พกพาสะดวก ด้วยหูหิ้วในตัว
พิกัดน้ำหนัก (กก.) 100
ความละเอียด (กรัม) 1
ขนาดแท่นชั่ง (ก x ย) 208 x 256 มม.